J. Kabul Suripto
NIK: Kepala Sekolah
NIP:
NUPTK:
Jenis Kelamin:
T.T.L:
Agama:
Pendidikan:
Jurusan:
Status:
Jenis GTK:
Alamat :

kabul@smpn2paranggupito.sch.id